Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về vấn đề môi trường liên quan đến Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Qua đó, quy trách nhiệm cho Hòa Phát, đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm toán toàn bộ chất thải (khí thải, chất thải rắn) của Khu liên hợp để có giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường."> Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về vấn đề môi trường liên quan đến Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Qua đó, quy trách nhiệm cho Hòa Phát, đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm toán toàn bộ chất thải (khí thải, chất thải rắn) của Khu liên hợp để có giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường." />
Thứ tư, 3-2-2021 |
---
Quảng Ngãi: Bức hại môi trường, Nhà máy thép Hòa Phát bị kiến nghị kiểm toán toàn bộ chất thải
03/02/2021
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về vấn đề môi trường liên quan đến Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Qua đó, quy trách nhiệm cho Hòa Phát, đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm toán toàn bộ chất thải (khí thải, chất thải rắn) của Khu liên hợp để có giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường." style="clear: both;">
 Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về vấn đề môi trường liên quan đến Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất. Qua đó, quy trách nhiệm cho Hòa Phát, đồng thời kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm toán toàn bộ chất thải (khí thải, chất thải rắn) của Khu liên hợp để có giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường.
 Qua quá trình theo dõi, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường, vào các thời điểm thời tiết xấu (thời tiết mưa hoặc âm u, độ ẩm không khí cao) người dân xung quanh khu vực Khu liên hợp thường xuyên phản ánh quá trình hoạt động của Khu liên hợp làm phát tán mùi hôi, khét gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Qua kiểm tra, cho thấy việc phản ánh của người dân là đúng.

Nguyên nhân được cho là trong quá trình hoạt động của Khu liên hợp, tại các công đoạn dập xỉ lò cao và ủ xỉ lò thổi làm phát sinh hơi nước mang theo lượng lưu huỳnh gây ra mùi hăng, khét đặc trưng.

Vấn đề này đã được các cơ quan chức năng nhiều lần yêu cầu Công ty Hòa Phát tổ chức rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành của Khu liên hợp và khắc phục.

Quảng Ngãi Bức hại môi trường Nhà máy thép Hòa Phát bị kiến nghị kiểm toán toàn bộ chất thải
Khí thải gây mùi hôi, khét ảnh hưởng đến người dân sinh sống quanh nhà  máy thép Hòa Phát – Dung Quất.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Công ty Hòa Phát thì việc thực hiện các giải pháp cũng chỉ giảm thiểu tối đa việc phát sinh mùi chứ không thể xử lý triệt để, vì đối với công nghệ luyện thép chế biến sâu từ quặng thì các vấn đề phát sinh mùi nêu trên là điều không thể tránh khỏi.

Điều đáng nói là trong quá trình làm việc trước khi đưa lò cao số 4 vào vận hành thử nghiệm, mặc dù Công ty Hòa Phát đã nhận biết vấn đề môi trường sẽ xảy ra khi khởi động lò cao số 4 là không tránh khỏi nhưng lại không nêu rõ nội dung này để cơ quan quản lý nhà nước phối hợp, giám sát và thông báo cho người dân biết.

Quảng Ngãi Bức hại môi trường Nhà máy thép Hòa Phát bị kiến nghị kiểm toán toàn bộ chất thải
Sở TN&MT Quảng Ngãi cho rằng đây là trách nhiệm của nhà máy thép Hòa Phát và kiến nghị kiểm toán toàn bộ chất thải của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường xem đây là trách nhiệm của Công ty Hòa Phát và đưa ra nhận định nếu Công ty Hòa Phát không xử lý triệt để các vấn đề môi trường phát sinh (đặc biệt là vấn đề bụi, mùi hôi, khét) và người dân vẫn còn sinh sống xung quanh khu vực Khu liên hợp thì việc tụ tập, cản trở của người dân trong thời gian đến sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Qua đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị rà soát lại toàn bộ quy trình vận hành thử nghiệm và thực hiện việc thông báo kế hoạch khởi động, vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình có khả năng phát sinh vấn đề môi trường cho 3 cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và người dân biết để theo dõi, giám sát, tránh lập lại tình trạng như thời gian qua.

Ngoài ra, Sở này cũng kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm toán toàn bộ chất thải (khí thải, chất thải rắn) của Khu liên hợp để có giải pháp xử lý triệt để ô nhiễm môi trường.

Đối với công tác di dời, tái định cư người dân còn sinh sống trong phạm vi 115ha của dự án, Sở này đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết các nội dung liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để sớm ổn định cuộc sống của người dân.

Theo tamnhin.trithuccuocsong.vn